Notársky úrad Ružomberok

OZNAM: Notársky úrad je trvalo zatvorený

Kontakty:

tel: 044 / 4328 642

e-mail: jitka.lehotska@notar.sk

Adresa:

Notárky úrad JUDr. Jitka Lehotská

A. Bernoláka 46, 034 01 Ružomberok